top of page

Foireann Taighde/ Research Team

 

An post atá ag an bhfoireann seo ná chun féachaint suas aon ceisteanna atá ag na foirne eile agus fadhbanna a réiteach.

 

Charlotte: Is mise Charlotte, taitníonn an fhoireann seo liom mar tá sé go maith a bheith ag oibriú le mo chairde agus mo phairtnéir Sadhbh.

 

Sadhbh: Sadhbh is ainm dom. Is maith an fhoireann seo mar bíonn mé féin is mo chairde ag déanamh taighde agus ag obair le céíle. Is maith liom bheith ag usáid an ríomhaire comh maith.

bottom of page